มือถือ: +66 ( 0 ) 82 810 0087
อีเมลล์: info@phuketraftingtour.com

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตรโปรแกรม F

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตร รวมถึงถ้ำลิง (วัดสุวรรณคูหา) ล่องแก่ง 5 กิโลเมตร, อาหารกลางวัน, เดินป่าชมน้ำตก และ ว่ายน้ำ,ขับรถเอทีวี 30 นาทีไปในป่าดงดิบ ,การแสดงของช้าง,ฟลายอิ้งฟ็อกซ์ (240 เมตร)

การเดินทาง

เวลา และ ลำดับกิจกรรม โดยประมาณและเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
07:30 - 08.00 รถรับจากโรงแรม
หยุดที่ถ้ำลิง (วัดสุวรรณคูหา)
การบรรยายสรุปกิจกรรมและการฝึกอบรมการล่องแก่ง
ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตร
เดินป่าชมน้ำตกและว่ายน้ำ
อาหารกลางวัน (ผลไม้สดชาหรือกาแฟ)
ขับรถ เอทีวี 30 นาทีในป่า
ขี่ช้างในป่าดงดิบ
การแสดงของช้าง ฟลายอิ้งฟ็อกซ์ (240 เมตร)
18:00 ถึงภูเก็ตส่งกลับไปยังโรงแรม
ผู้ใหญ่
1,600 THB
เด็ก
1,300 THB

การจอง

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตรโปรแกรม F
( อายุ > 12 )
( อายุ 3-11 )
1,600 THB