มือถือ: +66 ( 0 ) 82 810 0087
อีเมลล์: info@phuketraftingtour.com

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร โปรแกรม 1

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตรโปรแกรม 1 รวมถึงการไป เยี่ยมชมวัดสุวรรณคูหา
(ถ้ำลิง) ล่องแก่ง 7 กิโลเมตร อาหารกลางวัน, และ เดินป่าระยะสั้นสู่น้ำตก

การเดินทาง

เวลา และ ลำดับกิจกรรม โดยประมาณและเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
07:20 - 08.00 รถรับจากโรงแรม
เยี่ยมชมวัดสุวรรณคูหา (ถ้ำลิง)
การบรรยายสรุปและการล่องแก่ง
ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร
อาหารกลางอาหารไทย, ผลไม้สดตามฤดูกาล, เครื่องดื่ม
เดินป่าไปยังน้ำตก
ไกด์มืออาชีพ และ การประกันภัย
17:00 - 17:30 ส่งกลับไปยังโรงแรม
Just advise that if not enough people for program C you will join on minibus other programs and have to wait for them to finish also.
ผู้ใหญ่
THB
เด็ก
THB

การจอง

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร โปรแกรม 1
( อายุ > 12 )
( อายุ 3-11 )
THB