มือถือ: +66 ( 0 ) 82 810 0087
อีเมลล์: info@phuketraftingtour.com

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร โปรแกรม 2

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร โปรแกรม 2 รวมถึงการไปเยี่ยมชมวัดสุวรรณคูหา
(ถ้ำลิง) ล่องแก่ง 7 กิโลเมตร , อาหารกลางวัน ,ขี่ช้าง 30 นาที และ เดินป่าระยะสั้นสู่น้ำตก

การเดินทาง

เวลา และ ลำดับกิจกรรม โดยประมาณและเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
07:20 - 08.00 รถรับจากโรงแรม
เยี่ยมชมวัดสุวรรณคูหา (ถ้ำลิง)
การบรรยายสรุปและการล่องแก่ง
ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร
ขี่ช้าง 30 นาที
อาหารกลางวันอาหารไทย , ผลไม้สดตามฤดูกาล, เครื่องดื่ม
เดินป่าสู่น้ำตก
ไกด์มืออาชีพ และ การประกันภัย
17:00 - 17:30 ส่งกลับไปที่โรงแรมของคุณ
ผู้ใหญ่
THB
เด็ก
THB

การจอง

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร โปรแกรม 2
( อายุ > 12 )
( อายุ 3-11 )
THB