มือถือ: +66 ( 0 ) 82 810 0087
อีเมลล์: info@phuketraftingtour.com

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร โปรแกรม 3

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร โปรแกรม 3 รวมถึงการไปเยี่ยมชมวัดสุวรรณคูหา
  (ถ้ำลิง) ล่องแก่ง 7 กิโลเมตร อาหารกลางวัน , เอทีวี 30 นาที และ เดินป่าระยะสั้นสู่น้ำตก

การเดินทาง

เวลา และ ลำดับกิจกรรม โดยประมาณและเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
07:20 - 08.00 รถรับจากโรงแรม
เยี่ยมชมวัดสุวรรณคูหา
การบรรยายสรุปและการล่องแก่ง
ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร
เอทีวี 30 นาที
อาหารกลางวันอาหารไทย,ผลไม้สดตามฤดูกาล, เครื่องดื่ม
เดินป่าสู่น้ำตก
ไกด์มืออาชีพ และ การประกันภัย
17:00 - 17:30 ส่งกลับไปยังโรงแรม
ผู้ใหญ่
THB
เด็ก
THB

การจอง

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร โปรแกรม 3
( อายุ > 12 )
( อายุ 3-11 )
THB