มือถือ: +66 ( 0 ) 82 810 0087
อีเมลล์: info@phuketraftingtour.com

ทัวร์โปรแกรมล่องแก่ง

ล่องแก่งในจังหวัดพังงาและมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานสำหรับการล่องแพยางที่มี 6 คน หลังจากคำแนะนำเบื้องต้นและการฝึกอบรมจากไกด์นำเที่ยวแล้ว จะพาคุณล่องแม่น้ำผ่านป่าฝนในการขับขี่ระดับ 1-3 ที่น่าตื่นเต้น 5 กม.

การขี่ช้างเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ และ สนุกสนานที่จะพาคุณผ่านป่าฝน และ แม่น้ำ รถเอทีวีทรงพลังที่ดีสำหรับผู้ขับขี่หนึ่งคน และ ผู้โดยสารหนึ่งคน หลังจากคำแนะนำเบื้องต้นจากไกด์นำเที่ยวแล้ว จะพาคุณผ่านถนนลูกรังในป่าฝน

มีโปรแกรมล่องแก่งทั้งหมด:

ทัวร์ ล่องแก่ง 5 กิโลเมตร.

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตร โปรแกรม A

ภูเก็ตล่องแก่งโปรแกรม 5 กิโลเมตร โปรแกรม A รวมไปถึงถ้ำลิง (วัดสุวรรณคูหา), ล่องแก่ง 5 กิโลเมตร, ขี่ช้าง 30 นาที
ผู้ใหญ่
1,200 THB
เด็ก
1,000 THB

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตร โปรแกรม B

ภูเก็ตล่องแก่งโปรแกรม 5 กิโลเมตร โปรแกรม B รวมไปถึงเยี่ยมชม วัดสุวรรณคูหา, ( ถ้ำลิง ), ล่องแก่ง 5 กิโลเมตร,อาหารกลางวัน ขับเอทีวี ในป่า 30 นาที

ผู้ใหญ่
1,400 THB
เด็ก
1,250 THB

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตร โปรแกรม C

ภูเก็ตล่องแก่งโปรแกรม 5 กิโลเมตร โปรแกรม C รวมไปถึง ถ้ำลิง , ล่องแก่ง 5 กิโลเมตร,อาหารกลางวัน , น้ำตก

ผู้ใหญ่
1,050 THB
เด็ก
950 THB

ภูเก็ตล่องแก่ง 7 กิโลเมตร โปรแกรม D

ภูเก็ตล่องแก่งโปรแกรม 7กิโลเมตร โปรแกรม D รวมไปถึง ถ้ำลิง , ( วัดสุวรรณคูหา ), ล่องแก่ง 7 กิโลเมตร,อาหารกลางวัน , ขี่ช้าง

ผู้ใหญ่
1,700 THB
เด็ก
1,500 THB

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตร โปรแกรม E

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตร โปรแกรม E รวมถึงถ้ำลิง (วัดสุวรรณคูหา) ล่องแก่ง 5 กิโลเมตร , ขี่ช้างชมป่า, กลางวัน

ผู้ใหญ่
1,500 THB
เด็ก
1,300 THB

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตร โปรแกรม F

ภูเก็ตล่องแก่ง 5 กิโลเมตร โปรแกรม F รวมถึงถ้ำลิง (วัดสุวรรณคูหา) ล่องแก่ง 5 กิโลเมตร. อาหารกลางวัน,เดินป่าชมน้ำตก

ผู้ใหญ่
1,600 THB
เด็ก
1,300 THB

ภูเก็ตล่องแก่ง7 กิโลเมตร

ภูเก็ตล่องแก่ง7 กิโลเมตร โปรแกรม1

Phภูเก็ตล่องแก่ง7 กิโลเมตร โปรแกรม1 รวมถึงการเยี่ยมชมวัด สุวรรณคูหา (ถ้ำลิง), ล่องแก่ง 7 กิโลเมตร., อาหารกลางวัน

ผู้ใหญ่
1,500 THB
เด็ก
1,300 THB

ภูเก็ตล่องแก่ง7 กิโลเมตร โปรแกรม2

ภูเก็ตล่องแก่ง7 กิโลเมตร โปรแกรม2 รวมถึงการเยี่ยมชมวัด สุวรรณคูหา (ถ้ำลิง), ล่องแก่ง 7 กิโลเมตร, อาหารกลางวัน

ผู้ใหญ่
1,700 THB
เด็ก
1,500 THB

ภูเก็ตล่องแก่ง7 กิโลเมตร โปรแกรม 3

ภูเก็ตล่องแก่ง7 กิโลเมตร โปรแกรม 3 รวมถึงการเยี่ยมชมวัด สุวรรณคูหา (ถ้ำลิง), ล่องแก่ง 7 กิโลเมตร, อาหารกลางวัน

ผู้ใหญ่
1,900 THB
เด็ก
1,700 THB

ทัวร์ล่องแก่ง 9 กิโลเมตร

ล่องแก่ง 9 กิโลเมตร โปรแกรม 1

ล่องแก่ง 9 กิโลเมตร โปรแกรม 1 เยี่ยมชมวัด สุวรรณคูหา (ถ้ำลิง) การฝึกล่องแก่ง 9กิโลเมตร และล่องแก่งระดับ 2-4

ผู้ใหญ่
2,100 THB
เด็ก
-

ล่องแก่ง 9 กิโลเมตร โปรแกรม 2

ล่องแก่ง 9 กิโลเมตร โปรแกรม 2 เยี่ยมชมวัด สุวรรณคูหา (ถ้ำลิง) การฝึกล่องแก่ง 9กิโลเมตร และล่องแก่งระดับ 2-4

ผู้ใหญ่
2,400 THB
เด็ก
-

ล่องแก่ง 9 กิโลเมตร โปรแกรม 3

ล่องแก่ง 9 กิโลเมตร โปรแกรม 3 เยี่ยมชมวัด สุวรรณคูหา (ถ้ำลิง) การฝึกล่องแก่ง 9กิโลเมตร และล่องแก่งระดับ2-4

ผู้ใหญ่
2,700 THB
เด็ก
-